Se flere anbefalinger på engelsk

EASDec 2021 – Odense

I forbindelse med afholdelse af den europæiske kongres om diabetisk øjensygdom har vi modtaget fænomenal støtte fra DIS, som med sikker og yderst professionel hånd har guidet os gennem hele forløbet. Selv om dette var en forholdsvis lille kongres med blot et par hundrede deltagere, har vi gennem hele forløbet mødt en utrolig professionalisme fra DIS, der hele tiden har haft fuldt fokus på at hjælpe os med at sikre vores danske og internationale gæster den bedst mulige oplevelse. Trods løbende udfordringer og tilpasninger som følge af coronapandemien blev alle aftaler og deadlines holdt til punkt og prikke. Jeg vil ikke tøve ét sekund med at kontakte DIS igen, når vores næste kongres skal afholdes.

Jakob Grauslund, professor,
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

 

 

 

 

PEVoC - August 2019    (klik på billedet herunder)
PEVoC TAK

21st Nordic Congress of General Practice - NCGP - Juni 2019

Vi kan varmt anbefale DIS Congress Service som samarbejdspartner i forbindelse med planlægning og afvikling af møder, kongresser og events. Der er altid styr på tingene, og ikke mindst til rette tid, - vi har virkelig sat pris på vores samarbejde, og kan på det varmeste anbefale DIS Congress Service.

Bedste hilsner
Sanne Bernard
DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin

HORATIO - Maj 2019

Tak til DIS for samarbejdet og den store hjælp til at arrangere Horatio festival i Danmark. Udover kreative ideer og input var det producerede festival materiale professionelt og flot sat op.
Alle henvendelser til DIS blev besvaret hurtigt og hele tilmeldings proceduren fungerede perfekt og var en stor aflastning for os som et lille fagligt selskab. Jeg anbefaler DIS.

Venlig hilsen
Lene Berring
Formand for fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker

NNDR - Maj 2019

En stor tak til alle jer fra DIS Congress for jeres indsats under konferencen.
Det var en fornøjelse at se de mange kræfter gå op i en højere enhed.

Med venlig hilsen
Bjørn Frithiof Hamre
Lektor, Københavns Universitet

SEFI - September 2018

Årets SEFI konference (2018) blev en stor succes og blev flot evalueret – ikke mindst på grund af den professionelle måde, den var tilrettelagt på. Dette resultat havde vi ikke opnået uden assistance fra DIS Congress Service, som også var en stor hjælp og aflastning for os i planlægnings- og afslutningsfasen.

Trylle Arnfred
Chefkonsulent og PA for Martin Vigild
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
Danmarks Tekniske Universitet

IABSE Copenhagen - Juni 2018

Da IABSE Danmark i sommeren 2017 påtog sig opgaven med at arrangere en international midtvejsconference vedr. ”Engineering the Past, to meet the needs of the Future”, til afholdelse sommeren 2018, var det en helt naturlig ting at kontakte DIS Congress Service for hjælp til hele planlægningen, idet IABSE Danmark i 2006 afholdt et lignende arrangement, hvor DIS løste opgaverne til alles fulde tilfredshed.
Og IABSE Danmark er ikke blevet skuffet. DIS Congress Service har løst alle de stillede opgaver på fuldt tilfredsstillende og professionel måde. Gennem hele forløbet har vi fået hjælp til at løse alle udfordringer på tilfredsstillende vis. Melena og DIS har fra starten guidet os og håndteret hele processen fra annoncering, call for abstracts og papers, givet input til review processen, stået for registrering af deltagere, mmm.
Der har igennem hele forløbet været et fantastisk samarbejde mellem IABSE Danmark og Melena (DIS Congress Service), og der er ydet et stort og professionelt arbejde, der har været en stor medvirkende årsag til at Conferencen blev en stor succes, og at IABSE Internationally fremover ønsker at gennemføre flere Conferencer af denne type.

Venlig hilsen
Niels Christian Skov Nielsen
Chairman Organizing Committee
Vejdirektoratet

Eurosteel - September 2017

Da DTU Byg og Dansk Stålinstitut for 3 år siden påtog sig opgaven at gennemføre den store internationale konference Eurosteel 2017 var det en stor satsning. Vi havde brug for assistance til planlægningen og gennemførelsen, og det fik vi gennem DIS Congress Service og specielt gennem deres meget professionelle senior projektleder Melena Schjøth. Gennem hele forløbet har vi fået hjælp til at løse alle udfordringer på tilfredsstillende vis. Melena og DIS har fra starten guidet os og håndteret hele processen fra annoncering, valg af Scandic Copenhagen som konference venue, call for abstracts og papers, givet input til review processen, stået for registrering af deltagere, lavet budgetter, samt stået for den endelige afholdelse af konferencen med bestilling af AV-udstyr og forplejning. En proces som vi ikke selv havde haft mulighed for at afvikle, og som lykkedes til fulde med en helt igennem vellykket konference, hvor alt gik glat.
Det er derfor med både forventning og glæde vi ser frem til samarbejdet omkring vores næste internationale konference, Nordic Steel Construction Conference 2019.

Mange tak for det gode samarbejde.
På vegne af DTU Byg og Dansk Stålinstitut

Jeppe Jönsson
Professor,
Structural Engineering, DTU Byg,
Technical University of Denmark
Ulrik Støttrup-Andersen
Direktør,
Bestyrelsesformand i Dansk Stålinstitut


IBBS - September 2016

Vi har været meget, meget glade for at have jer indover. Det var vores første internationale møde ”off campus” og vi var derfor ret spændte på forløbet, men vi har følt os vejledt og hjulpet fra start til slut. Specielt den fine tidsstyring og lydhørhed overfor at tilpasse mødet til vores budget og specielle ønsker, var rigtig fint. Vi har også oplevet en stor fleksibilitet fra jeres side, specielt overfor sidsteøjebliks-ændringer, flytning af deadlines osv. Efterfølgende har vi fået meget ros for mødet fra både Danmark og udland, en ros vi gerne vil dele med jer. Så tak for denne gang, vi vil ikke tøve med at kontakte jer næste gang vi skal arrangere et møde af denne karakter.

Med venlig hilsen
Birger Brodin, PhD, Associate Professor, MSK
Local Organiser
19th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-brain Barriers

PRADS - September 2016

Vi havde i september 2016 fornøjelse af at afholde 13. udgave af ’The International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures’. I vores evaluering af kongressen står det klart, at arrangementet blev gennemført med stor succes. Det succesfulde udfald har baggrund i flere forhold, men vi vil særligt benytte muligheden til takke Melena Schjøth, der som medarbejderen hos DIS Congress Service A/S var med gennem hele kongresforløbet; lige fra den tidlige planlægning tre år tilbage til den praktiske gennemførelse i perioden 4. - 8. september 2016. Melenas viden, råd og administrative bistand er kommet os til gode gennem hele forløbet, og der er derfor ikke tvivl om, at Melena var en væsentlig faktor for symposiets succesfulde udfald!

Med venlig hilsen,
Ulrik Dam Nielsen og Jørgen Juncher Jensen
Technical University of Denmark
DTU Mechanical Engineering

EAAP - August 2014

Vi havde kontraheret med DIS vedr. afholdelsen af den europæiske husdyrkongres EAAP 2014 i Tivoli Kongrescenter, København August 2014 med ca. 1000 deltagere, og som Aarhus Universitet var vært for. DIS stod for alle aftaler med kongrescenteret, registrering, hoteller, sponsorater, hjemmeside og det sociale program.

Jeg er meget glad for at kunne sige at alt forløb til stor tilfredshed for os. Vi har hele vejen igennem planlægningen og gennemførelsen af konferencen haft et fortrinligt samarbejde med DIS, der har været gennemført professionel og hjælpsom på alle måder. Ligeledes har vi modtaget mange positive tilbagemeldinger på arrangementet.

Jeg kan derfor kun anbefale DIS Congress Service som samarbejdspartner til denne type kongresser.

John E Hermansen
Sektionsleder, Institut for Agroøkologi, Aarhus universitet
Formand for Arbejdsgruppen vedr EAAP 2014

Nordic Geotechnical Meeting - NGM - Maj 2012

Vi valgte i foråret 2009 DIS som vores professionelle hjælper til at arrangere konferencen, hvor senior projektleder Melena Schjøth har været vores gennemgående kontaktperson, hvilket vi har været særdeles tilfredse med. Peder Andersen fra DIS har ligeledes taget sig meget fint af sponsorater og udstillingen i Tivoli Congress Center.
Melena og DIS har ydet en fortrinlig indsats i den lange planlægningsfase, under registreringen, i den hektiske tid op til konferencen, under afviklingen af de sociale arrangementer og selve konferencen, hvor det hele klappede.
Eferfølgende har vi fået mange positive tilbagemedinger fra deltagerne til stedet Tivoli Congress Center og på gennemførelsen. Tillige var der også et pænt overskud, som bl.a. skyldtes Melenas ihærdighed med at få et endog meget økonomisk fornuftigt arrangement på Københavns Rådhus og Peders indsats omkring sponsorater.
Mange tak til Melena og DIS for den store professionelle hjælp. Vi kan meget varmt anbefale andre at bruge DIS Congress Service som konferencearrangør.

Morten Anker Jørgensen
Medlem af bestyrelsen i Dansk Geoteknisk Forening og formand for NGM 2012

European Venous Forum – Juni 2009

DIS har med høj standard levet op til alle standarder nødvendige for afholdelse af en international kongres i København.
Firmaet har udvist/ageret med

* Levering til tiden
* Professionel sagsbehandling
* Bred kontaktflade
* Stor hjælpsomhed
* Præcise regnskaber
* Overblik
* Venlig attitude

Jeg kan varmt anbefale DIS Congress Service som samarbejdspartner og arrangør til store internationale kongresser pga. høj grad af professionalisme med fokus på præcision og venlighed. Vi har modtaget en mængde endda meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne i kongressen.

President European Venous Forum
Niels Bækgaard, Overlæge, klinisk lektor
Karkirurgisk afdeling B, Gentofte Hospital

European Operation Room Nurses Association – EORNA – April 2009

Der var knap 2.000 deltagere fra 36 forskellige lande og 45 firmaer og organisation valgte at udstille på kongressen.

På organisations vegne vil jeg prise og rose DIS for deres utrættelige arbejdsindsats, uanset hvornår og hvor vi kontaktede dem. Personalet udviste venlighed og imødekommenhed ved alle kontakter. Intet synes at være umuligt, og intet synes at være et problem, før mulighederne var undersøgt og udtømt. De forstod under hele forløbet at hjælpe os med at holde overblikket over budgetter og finde på løsninger og muligheder.
Kombinationen af DIS´s erfaring, vores idéer og traditioner var fortræffelig.
Vi kan varmt anbefale DIS Congress Service som samarbejdspartner uanset hvor stor eller lille arrangement, man har planer om.

Anette Pedersen

Formand FS SASMO

Top