Fremadrettet har vi fokus på hybridkonferencer og -møder som en del af vores planlægning. I dag er det ikke alle, der har mulighed for at deltage med sin fysiske tilstedeværelse til en konference. Derfor er der et behov for at kunne deltage virtuelt. Vidensdeling kan ske ved både fysisk og virtuel tilstedeværelse.

• Vi kan mødes og dele viden.
• Mulighed for at udvide målgruppen af deltagere (ingen transportomkostninger samt en tidsmæssig besparelse).

Sammen med dig vil vi hjælpe og vejlede med:

• Virtuel platform med fuld teknisk support.
• Sponsorstande samt netværksgrupper kan etableres.
• Alle klassiske konferenceelementer kan aktiveres såsom; speaker-sessioner, præsentationer, paneldebatter og underholdning.
• Taler og præsentationer kan opbevares til gennemsyn senere.

Jeres konference vil, i dette hybride format, blive leveret af DIS Congress Service A/S i samarbejde med professionelle og erfarne leverandører indenfor AV samt web-baserede tv-transmissioner.

Daniel Rasmussen 08

Foto: Daniel Rasmussen

Top