Bella CenterAt vælge det rigtige konferencested, med hensyn til størrelse og pris, er den første vigtige beslutning, som arrangøren skal tage. DIS kan komme med forslag til det sted, der passer bedst til afholdelsen af jeres arrangement.

Afhængigt af arrangementets størrelse, eventuelle behov for udstilling mv., foretages der en besigtigelse af stederne, hvor DIS i samarbejde med jer udvælger den bedste løsning. DIS foretager reservationen af stedet og sørger for, at de kontraktmæssige forhold er i orden.

I kraft af vores gode samarbejde med konferencestederne kan vi forhandle fordelagtige annullerings- og betalingsbetingelser, hvilket kan forbedre likviditeten for konferencen.

Top