Mange spørgsmål melder sig, når man skal være vært for en international kongres. Ét af de vigtigste knytter sig til økonomi og finansiering. Hvordan får man budgettet til at hænge sammen, og hvor kan man søge hjælp?

Det vigtigste værktøj i hele planlægningen og styringen af en kongres er budgettet.

Som en del af projektledelsen udarbejder DIS et budget i henhold til jeres ønsker og krav. Budgettet opfølges løbende og korrigeres, hvis forudsætningerne for budgettallene ændres.

Budgettet vil typisk bestå af en lang række poster dækkende arrangementets udgifter og forskelligartede indtægter, hvor udgifterne bliver opdelt i to hovedgrupper henholdsvis faste og variable udgifter.

Da målet er at have et så veldokumenteret budget som muligt, vil budgettets udgiftsposter være baseret på aktuelle tilbud, ligesom indtægterne søges dokumenteret bl.a. med statistik fra tidligere afholdte kongresser.

Moms:
Skal konferencen momsregistreres? Hvordan gør jeg det? Og hvem laver momsregnskab?

Vi har en stor ekspertise og erfaring i håndtering af momsspørgsmål. Vi har styr på lovgivningen og kan rådgive dig om, hvilken løsning, der er den bedste for dig. Vi laver momsregnskabet og afregner til SKAT, så du som arrangør slet ikke behøver at blive involveret.

Har du spørgsmål til momslovgivningen, er du meget velkommen til at kontakte os.

budget billede 500x333

 

Top